آگهی تعدادی دام زنده با قیمت عالی

تعدادی دام زنده با قیمت عالی

1399-12-04

تعدادی دام زنده با قیمت عالی تعدادی میش و بره سالم و سرحال تعدادی میش جوان قوچ خورده و یک عدد قوچ سالم

ایلام
اطلاعات تماس

64**0918550

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی