آگهی گله گوسفند با نژاد بختیاری

گله گوسفند با نژاد بختیاری

1399-12-09

گله گوسفند با نژاد بختیاری تعدادی میش بره دار و تعدادی میش جوان و تعدادی قوچ به قیمت مناسب .

کرمانشاه
اطلاعات تماس

61**0918462

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی