آگهی فروش تعداد زیادی میش جوان و خوش خوراک

فروش تعداد زیادی میش جوان و خوش خوراک

1399-12-09

فروش تعداد زیادی میش جوان و خوش خوراک به علت خرید ماشین به فروش می رسد .. لطفا فقط تماس بگیرید .

تهران ورامین
اطلاعات تماس

63**0937509

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی