آگهی فروش میش جوان نژاد قزل افشار باردار

فروش میش جوان نژاد قزل افشار باردار

1399-12-12

فروش میش جوان نژاد قزل افشار و افشار همراه با تست خون و تعدادی از اونا آبستن هستند و با قیمت مناسب فروش می روند .

تهران لویزان
اطلاعات تماس

63**0912126

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی