آگهی خرید سگ روتوایلر/فروش روتوایلر در سنین متنوع

خرید سگ روتوایلر/فروش روتوایلر در سنین متنوع

1401-05-11

خرید سگ روتوایلر / فروش روتوایلر در سنین متنوع روتوایلر یکی از بهترین نژادهای سگ نگهبان در دنیاست اگر از تولگی در کنار شما و خانواده تان باشد میتوان بهترین همبازی کودکان شما و بهترین نگهبان برای منازل و اماکن شما باشد... ""روتوایلر سگی بدون عقب گرد و نگهبانی سفت و قلدر است که در برابر افراد مزاحم هیچ گونه رحمی ندارد،""

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی